Ngày 29/05/2019 trường THCS Đồng Hợp tổ chức lễ tổng kết năm học 2018 - 2019.