Phụ nữ huyện Qùy Hợp tuyên truyền giáo dục sức khỏe sinh sản cho các em học sinh.